March Brown

Månadens fluga- March Brown.

I ett av mina hemmavatten finns den ovanliga dagsländearten "Rhithrogena Germanica" eller March Brown som den också kallas.
Sländan är stor med en imponerande kroppslängd på ca 15 mm.
Under dem senaste åren har arten ökat och spelar en allt större roll för det sena april och tidiga majfisket. Men det är inte enbart i detta vatten som sländorna har blivit fler. Även i andra strömmar har det gjorts liknande iakttagelser. Ett sådant exempel är i Tidan- Baltak utanför Tidaholm där den under senare år har blivit allt vanligare.
Vad som ligger bakom denna plötsliga ökning och spridning är svårt att sia om. En förklaring kan vara att arten främjats av klimatförändring och bättre vattenkvalitet.

 

Eftersom sländan är ganska ovanlig här i Sverige saknas det därför lokala imitationer. Visserligen finns det många utländska mönster men dessa stämmer ofta dåligt överens med hur våra sländor ser ut.

 

Karaktäristiskt för sländans utseende är dess "kraftiga" kroppsbyggnad, nästan som en stor simslända. Vingen är brungrå och tydligt vattrad med mörka markeringar. I mina ögon ger sländan ett ganska stort och "kralligt" helhetsintryck. Om det är anledningen till att stora nästan överdimensionerade imitationer fungerar bäst, vet jag inte. Men helt klart är det så att stora buskiga hackeltorrflugor ofta har varit lösningen då öring eller regnbåge haft siktet inställt på just dessa sländor.

 

Under senaste året har mitt intresse för den Nordamerikanska "Catskillflugan" ökat. Stilen tilltalar mig mycket, både att se på och att fiska med. Därför har jag också låtit "Catskillflugorna" stå som förebild till min favoritimitation av March Brown.

 

Kroppen har jag valt att binda med Fly- Rite vilket är tämligen nytt för mig. Visst använde jag materialet en hel del tidigare men övergick med tiden till att uteslutande använda naturmaterial. Det senaste året har jag återigen upptäckt syntetdubbings många fördelar. Dels finns det att köpa i nära femtio olika färger som ju lär täcka in dem flesta tänkbara insektsfärger. Dessutom är syntetdubbingen både enkel att hantera och att dubba fast på tråden.

 

Naturligtvis finns det en färg som Fly Rite kallar för March Brown. Men dem sländor som jag har sett kläcka här hemma är betydligt mörkare. Därför använder jag hellre färg nummer 20, Dark Tan i stället.

 

Vingen är bunden av brown mallard som finns att köpa hos flera av våra välsorterade flugfiskebutiker. Vill man i stället använda en billigare fjäder så finns det även bra substitut. Till det här mönstret föredrar jag att ha en kraftig vinge. Därför binder jag in den som en rejäl bunt lösa fibrer direkt på krokskaftet. Metoden skiljer sig ifrån originalmetoden men till just den här flugan tycker jag att resultatet blir bäst så här.

 

Hacklet består av två olika färger, cree och brun. Jag gillar skarpt  den färgkombination som dessa hackel ger tillsammans. Stora hackeltorrflugor har dock ett fisketekniskt problem, nämligen att tafsen kan tvinnas då de kastas med. För att förhindra att så sker gör man bäst i att gå upp i tafsgrovlek till 0,18- 0,20 mm.

 

 

Mönsterbeskrivning March Brown

Krok: Partridge SUD # 8
Bindtråd: Cream 6/0
Stjärt: Coq de leon, Pardo Dark
Kropp: Fly Rite # 20
Ribbing: Bindtråd
Hackel: Tupp, Brun och Cree eller grizzly
Vinge: Brown Mallard
Månadens fluga-arkivet


Månadens fluga oktober - Thunder Creek

Månadens fluga- Thunder Creek

Månadens fluga september- en myggpuppa.

Täck krokskaftet med tätt lindade trådvarv. Fäst fast wiren vid krokböjen.

En lättdressad March Brown till augustiöringen!

Fäst några rapphönshackel till en gles stjärt vid slutet av krokskaftet. Fäst sedan in ribbingen vid samma ställe.

Månadens fluga juli- spent spinner med äggsäck

Dubba bindtråden med ytterst lite dubbing till äggsäcken.

Månadens fluga juni- Royal Coachman Trude

Fäst in 4- 6 strån guldfasantippets som stjärt och därefter 2- 3 påfågelhearl längst bak på krokskaftet.

Månadens fluga maj - Stor åslända

Fäst in en gles bunt hjorthår längst fram vid krokögat, med spetsarna riktade framåt.