Månadens fluga maj - Stor åslända

Längtan efter årets första torrflugefiske är stor hos alla strömvattenfiskare. I Småland och Västra Götaland är det den mellanstora dagsländan Baetis Rhodani eller stor Åslända som brukar bjuda på årets första dagsländekläckning. Vanligen sker kläckningen vid början av Maj, men vid gynnsamma förhållanden kan kläckningen börja redan vid mitten av april. Vid kläckningen lämnar nymfen bottenmiljön och simmar upp för att kläckas fritt i vattenytan. Efter att ha lämnat nymfskalet måste den sitta kvar på ytan tills vingarna torkat, före den kan lyfta. Under soliga och varma dagar torkar vingarna snabbt och fisken hinner sällan präglas av dem ordentligt. Därför är fisket som regel bättre vid lätt duggregn. Då tar det längre tid för vingarna att torka och sländan exponeras för fisken under längre tid. Lättast känner man igen sländan på de stora rökgrå vingarna och att den saknar bakvinge.

Många dagsländeimitationer binds med rakt uppstående fjädervingar . Tyvärr kan det ibland vara knepigt att få till sådana vingar så som man önskar. Därför binder jag den här flugans vinge med en "bunchvinge" av bakåtvikt hjorthår. Genom den här tekniken är det enkelt att få till en välproportionerlig vinge i rätt storlek. Dessutom så behåller hjorthåret sin form betydligt längre än de flesta fjädervingade torrflugor.

Krok: Partridge SLD eller SUD #12
Bindtråd: Powersilk: vit
Stjärt: Spinner tails
Kropp: Turkey biots
Hackel: Grå tupp
Vinge: hjorthår- rökgrå eller naturMånadens fluga-arkivet


Månadens fluga oktober - Thunder Creek

Månadens fluga- Thunder Creek

Månadens fluga september- en myggpuppa.

Täck krokskaftet med tätt lindade trådvarv. Fäst fast wiren vid krokböjen.

En lättdressad March Brown till augustiöringen!

Fäst några rapphönshackel till en gles stjärt vid slutet av krokskaftet. Fäst sedan in ribbingen vid samma ställe.

Månadens fluga juli- spent spinner med äggsäck

Dubba bindtråden med ytterst lite dubbing till äggsäcken.

Månadens fluga juni- Royal Coachman Trude

Fäst in 4- 6 strån guldfasantippets som stjärt och därefter 2- 3 påfågelhearl längst bak på krokskaftet.

Månadens fluga maj - Stor åslända

Fäst in en gles bunt hjorthår längst fram vid krokögat, med spetsarna riktade framåt.