Månadens fluga juli- spent spinner med äggsäck

Spent spinner med en äggsäck.

 

Jag hade tidigare aldrig fiskat den berömda Derbyshire wye i England . Men i år skulle det äntligen bli av. Tillsammans med Jussi och Ulf från Mountain Media träffade vi Phillip White som tidigare varit anställd som "river keeper" vid ån. Besöket skulle filmas och bli en del av nästkommande film i serien "modernt flugfiske" som skall handla om torrflugefiske. Phillip har fiskat i ån sedan många år och livnär sig i dag som guide, med torrflugefiske i strömmande vatten som specialitet.

 

Vid det lilla samhället Rowsley med gångavstånd ifrån det legendariska hotellet "Peacock Hotel" delas ån till två grenar. Den ena blir till en kanal och har använts som kraftkälla till en kvarn. Den andra delen rinner opåverkat vidare och används bland annat som en exklusiv flugfiskesträcka. Fisket i ån styrs av strikta regler. Bland annat råder totalt vadningsförbud och endast torrflugefiske med "riktiga" torrflugor är tillåtet. Uppfattningarna om vad som är en "riktig" torrfluga går dock isär. Traditionalisterna menar att torrflugan både skall ha stjärtspröt och ett traditionellt fronthackel. Medan andra till och med kan tänka sig att fiska med en klinkhåmer! Det skall tilläggas att tonen mellan de båda lägren stundtals kan vara skarp. Phillip som hör till de förstnämnda höll hårt på sina traditionellt bundna hackeltorrlugor.

 

Dagtid bjöds vi på tryckande värme och därtill ett trögt fiske. Men under kvällen blev det desto bättre. Harr och regnbåge vakade idogt över hela ån och under perioder bjöds vi ett riktigt hyggligt fiske. En kväll då fisken verkade hopplöst selektiv kom Phillip med lösningen, en "spent spinner" försedd med en ilsket grön äggsäck. Flugan testades och togs genast av en harr som tidigare hade vägrat alla mina försök. Den gröna äggsäcken har egentligen två funktioner. Dels så imiterar den naturligtvis en äggsäck, men den kan också fungera som en tag eller huggmärke. Phillip menar att fisken i Derbyshire wye ibland är så selektiv att den enbart tar spent spinners med en äggsäck.

 

Även om harr, öring och regnbåge här i Sverige sällan är lika noggranna som sina artfränder i England så tycker jag att flugan ändå väl förtjänar sin plats i asken. Jag har prövat phillips spent spinner med den gröna tagen i både Norge och Sverige med ett gott resultat. Bäst har flugan fungerat under kvällar då fisken valt att äta just spent spinner. Dessutom så tror jag att den gröna tagen gör att flugan utmärker sig och syns bättre i svagt skymningsljus.

 

Phillip hade flera, olika spent spinner i asken. Alla var bundna på samma sätt men i varierande storlek och utseende. Exemplet som beskrivs här skall imitera en röd strömslända. Men självklart skall Du binda dina imitationer i de färger och storlekar som bäst överensstämmer med de dagsländor som finns i just ditt vatten.

 
Månadens fluga-arkivet


Månadens fluga oktober - Thunder Creek

Månadens fluga- Thunder Creek

Månadens fluga september- en myggpuppa.

Täck krokskaftet med tätt lindade trådvarv. Fäst fast wiren vid krokböjen.

En lättdressad March Brown till augustiöringen!

Fäst några rapphönshackel till en gles stjärt vid slutet av krokskaftet. Fäst sedan in ribbingen vid samma ställe.

Månadens fluga juli- spent spinner med äggsäck

Dubba bindtråden med ytterst lite dubbing till äggsäcken.

Månadens fluga juni- Royal Coachman Trude

Fäst in 4- 6 strån guldfasantippets som stjärt och därefter 2- 3 påfågelhearl längst bak på krokskaftet.

Månadens fluga maj - Stor åslända

Fäst in en gles bunt hjorthår längst fram vid krokögat, med spetsarna riktade framåt.