En lättdressad March Brown till augustiöringen!

March Brown är namnet på dagsländan Rhithrogena germanica . I England kläcker den i mars månad och kan i somliga vatten orsaka verklig vakfest. I Sverige har sländarten varit tämligen anonym, men under senare år verkar den ha spridit sig och kan nu ses vid flera vattendrag. I de vatten jag fiskar i finns den i åtminstone två strömmar, klubbån och i Tidan.

 

I Dame Julianas avhandling "A treatyse of fysshynge wyth an Angle" från 1496 finns en tidig beskrivning av flugan under namnet - The Dune fly. Allt sedan 1496 omnämns den någon gång under varje århundrade av olika kända fiskeboksförfattare.

 

Under senare år då flugfisket moderniserats verkar den gamla våtflugan glömts bort. En del av det moderna flugfisket handlar om att försöka binda så naturtrogna flugor som möjligt, inte sällan med syntetmaterial. De traditionella våtflugorna anses mossiga och får ofta uttrycka symbol för en gången tid.

 

Sättet att tänka intresserar mig, mycket. Hur är det möjligt att en fluga som varit skickliga flugfiskares favorit i mer än femhundra år plötsligt ratas? Många av dem som fiskade med MB tills för hundra år sedan gjorde det för överlevnads skull. Tog inte fisken flugan så dog barnen!

 

Naturligtvis fungerar MB lika bra än i dag som den alltid har gjort. Men i jakt på nya, spännande mönster så tror jag att vi flugfiskare ibland missar det som finns precis framför oss. Men tro mig, det finns några flugmönster som är perfekta. Dem kommer aldrig att kunna göras bättre och ett av dessa mönster är March Brown.

 

Till en börjkan var MB antagligen tänkt att imitera en dagslända. Men idag används den oftast som en nattsländeimitation för samtliga stadier. Alltså inte enbart som en kläckande nattsländepuppa utan också som en flytande eller en dränkt vingad slända.

 

Jag använder min MB antingen som "mellandropper" eller som "toppdropper" tillsammans med två andra flugor. Då jag fiskar den som mellanfluga gör jag det genom uppströskast och fridriftspresentation. Under flera år nöjde jag mig med att fiska den genom traditionell uppströms våtflugemanér. I dag ger jag gärna flugorna lite fart genom att höja spötoppen och på så vis tvinga upp dem mot ytan. Men tänk på att flugorna bara skall röra sig "lite" snabbare än strömhastigheten. Inte sällan triggar det igång fiskens jaktinstinkt även om den tidigare tvekat.

 

Då nattsländorna är i farten och honorna lägger ägg i vattenytan flyttar jag upp MB som "toppdropper". Även presentationen förändras, för nu fiskar jag flugan snett nedströms också. Men jag börjar med att kasta flugorna snett uppströms och låter dem därefter fritt driva med strömmen tills de är i höjd med mig. Därefter låter jag dem fortsätta driften nedströms. Men inte helt opåverkade, toppen håller jag i ständig sidledsrörelse i höjt länge så att toppflugan hoppar och studsar precis i ytskiktet. Tekniken kan stundtals vara otroligt effektiv.

 

Under årens lopp har olika material använts till flugans vinge. I dag används vingpennor från både fasan- och rapphöna. Jag använder båda, men till flugor som skall fridrifta så vill jag helst ha en mjuk rörlig vinge och då passar rapphöna bäst. Dave Huges har med en MB i sin bok "Wet flies" bunden med röd bindtråd. Jag gillar iden och binder i dag mina "fridrifts" MB med röd bindtråd.

 

 
Månadens fluga-arkivet


Månadens fluga oktober - Thunder Creek

Månadens fluga- Thunder Creek

Månadens fluga september- en myggpuppa.

Täck krokskaftet med tätt lindade trådvarv. Fäst fast wiren vid krokböjen.

En lättdressad March Brown till augustiöringen!

Fäst några rapphönshackel till en gles stjärt vid slutet av krokskaftet. Fäst sedan in ribbingen vid samma ställe.

Månadens fluga juli- spent spinner med äggsäck

Dubba bindtråden med ytterst lite dubbing till äggsäcken.

Månadens fluga juni- Royal Coachman Trude

Fäst in 4- 6 strån guldfasantippets som stjärt och därefter 2- 3 påfågelhearl längst bak på krokskaftet.

Månadens fluga maj - Stor åslända

Fäst in en gles bunt hjorthår längst fram vid krokögat, med spetsarna riktade framåt.