Cdc

Här visar Johan Klingberg hur man binder de flesta typer av CdC-flugor. Dessutom ingår tydliga fiskeinstruktioner vid vattnet, hur man bäst presenterar och fiskar med de olika flugorna.


Speltid: 78 + 17 min