Att börja med flugbindning

Film om grunderna i flugbind­ning. Filmen är peda­go­giskt uppbyggd och du får lära dig om flugbindarens redskap och material, samtidigt som du steg för steg lär dig binda åtta bra fiskeflugor.

Speltid: 118 min