Fly & Tie- Sveriges ny flugfisketidning!

Publicerat Thursday, September 22, 2011

Nu är det klart, nu drar Sveriges nya flugfisketidning i gång!

fly_tie_notisbild

Här till vänster syns det första numrets omslag.

För en tid sedan fick jag en förfrågan, ifrån Martin Falklind från Fiskejournalen, om jag var intresserad av att vara med att dra igång en ny flugfisketidning. Till en början trodde jag inte alls på ide´n att starta upp en fjärde flugfisketidning i Sverige. Men innehållet i den nya tidningen visade sig stå för något helt annat, något nytt.

 

Tidningens grundare, Siege Stumke från Tyskland, har velat göra en tidning där hela Europa bevakas. Eftersom så mycket information finns att skriva om så är konkurrensen om varje sida extremt stor. Nu kommer alltså också Sverige på allvar att ingå i denna europeiska storsatsning!

 

Flugfiskeartiklar med reportage och fisketekniker kommer givetvis att finnas med som en röd tråd. Men kanske viktigast är att vi dessutom satsar särskilt mycket på att belysa flugbindningen. Detta kommer att ske på många olika sätt, bland annat genom flera tydliga "steg för steg"- artiklar i varje nummer.

 

Särskilt spännande är att det bland skribenterna finns några av Europas mest respekterade flugbindare så som; Johan Put, Igor och Nadia Stancev och Steve Thornton för att nämna några.

 

Förutom att bevaka flugfisket i Europa kommer tidningen också att erhålla ett intressant utbyte med några amerikanska toppskribenter. Men givetvis kommer också andra som har något unikt att berätta om ges utrymme. Som svensk redaktör är det kanske här som jag ser en av mina viktigaste uppgifter. Nämligen att finna artiklar skrivna av människor som har mycket att lära ut, men som tidigare inte fått chans att visa det genom media.

 

För att nå ut till en så stor läsekrets som möjligt görs tidningen tvåspråkig. Här i Sverige finns därför varje artikel skriven på både Svenska och Engelska. 

 

Första numret kommer ut den sjätte december och kommer därefter att ges ut med sex nummer per år.

Vill Du läsa mer om tidningen klicka in på länken:

http://fiskejournalen.se