Fiskevårdsdag i klubbåná

Publicerat Saturday, August 27, 2011

I vår klubb lockar fiskevården mer än själva flugfisket i sig, åtminstone i vår gemensamma klubbå. Vid frågan om hur många som fiskat något alls i ån under året hade dom flesta av oss bara gjort ett eller ett par försök.

Det kan tyckas märkligt med tanke på att fiskevården i sig har lagt grunden till ett mycket unikt öringvatten. Fiskbeståndet är rikligt och inte sällan fångas det storvuxna individer med torrfluga på upp emot tre- fyra kilon! Men återigen, detta är alltså räntan av allt arbete och slit som klubbmedlemmarna lagt ner under mer än 20 år.

110827-1

Gamla lekbottnar iordningställdes inför årets lek.

I dag skulle vi testa ett nytt grepp, nämligen att riva upp dom gamla lekbottnarna. Efter några år täcks lekbäddarna av lera och sand, och detta bör man alltså försöka få bort. Jag trodde att arbetet både skulle vara svårt och fysiskt krävande, men det var faktiskt ganska enkelt. resultatet blev riktigt lyckat och jag är helt säker på att dessa "mjukbäddar" kommer att uppskattas av öringen i höst.

Efter det gemensamma arbetet vid ån skulle det bli läge för lite eget fiske. Men dessvärre hade ån färgats av dagens kraftiga skyfall. Ett stycke uppströms, vid "Herrgården", hade vattnet märkligt nog inte påverkats alls lika mycket. Efter en stunds spaning ifrån bron lyckades jag urskilja en hygglig öring framför en av storstenarna. För att få till en hyggligt lång fridriftspresentation med en nymf testade jag med ett NZ-tackel, en kombination av nymf och torrfluga. En Copper John hängdes på en trettio centimeter lång tafsbit under en rejäl Elkhair Caddis.

110827-3

Nymfen hänger under torrflugan som fungerar som indikator.

Eftersom jag visst ganska väl var någonstans öringen stod uppställd kunde jag ganska enkelt vada mig i position för bästa presentation. Redan efter ett par kast dök nattsländan framför stenen och signalerade att öringen tagit nymfen.

Det blev en verklig batalj i ån före jag tillslut lyckades håva den och kort därpå återutsätta den. Efter det lyckade nymffisket började det att regna igen.

110827-2

Nymföring, från Västra Götaland.

I morgon och på måndag blir det hela dagar ute vid sjöarna och i ån, läs mer om det fisket nästa vecka.