Lyckat fiskevårdsarbete i Klubbåá

Publicerat Wednesday, August 24, 2011

I klubbåá finns sedan länge en fin öringstam som blivit allt stabilare med åren. En anledning till att antalet öringar ökar i ån är naturligtvis ett välplanerat fiskevårdsarbete. I vår klubb har vi dessutom några verkligt duktiga eldsjälar som vet hur arbetet bäst utförs.

Sedan vi tog över sträckan för drygt 20 år sedan har vi ibland talat om att förändra den gamla kanalen ner till kvarnen. Tidigare hade denna till uppgift att leda en del av vattnet ut till kvarnhjulet. I dag finns det inte längre någon kvarn och kanalen är därför överflödig.

stensjöån

Så här såg kanalen ut tidigare. Foto. Jan Åke Fritzon

Problemet är dock att öringen inte klarar av att ta sig upp för den bitvis nerrasade kanalen, vilket gjort att vi inte haft så mycket öring inne i kanalen som vi borde ha haft. Därför var en av årets fiskevårdande åtgärder att jämna till fallen mellan kanalen och ån med grus.

stensjöån. 2JPG

Så här ser blev det. Foto. Jan Åke Fritzon

Två dagar tog arbetet för en grävskopa och fyra- fem man med räfsr och spadar. Resultatet blev i vår smak mycket lyckat, hoppas nu att öringen tycker detsamma.