Hektiska dagar vid ån!

Publicerat Friday, May 27, 2011

Senaste tiden har minst sagt varit upptagen, guidningar och kurser har avlöst varandra på löpande band. Lägg där till det egna fisket, vilket inte har varit lite.
Först skulle jag vilja berätta om den lyckade våtflugeträffen som arrangerades förra helgen i Baltak.
Redan under tidig förmiddag träffades vi vid Hökensås sportfiskecenter. Där följde några timmar av föreläsning och sedan flugbindning. Vi band sammanlagt fyra olika våtflugor, samtliga enligt originalrecept med originalmaterial.
Efter lunch på restaurangen fortsatte dagen med fiske i Baltak. Dessvärre var det alldeles för många andra fiskande vid zon 1 därför valde vi i stället att fiska runt Bälteberga.

 

Killarna som deltog anammade snabbt tekniken för uppströms våtflugefiske. Särskilt kul var att så många kände eller krokade fisk i Kashmirströmmen, som annars kan vara ganska trög. Gruppen krokade och fångade flera fina fiskar, varav några riktigt granna öringar.

110527-1

Tidans vildöring är grovvuxen täckt med stora svarta fläckar.

Träffen gav verkligen mersmak och nästa år kommer en liknande träff att hållas, flera står nämligen redan på kö.....fantastiskt kul!

 

Baltak har fiskat mycket bra under den gångna veckan. I samband med guidningarna har alla deltagare fått fisk, några har till och med fått flera stycken.
En märklig händelse inträffade då Jonas från Örebro krokade sin tredje fisk på fluga någonsin. Den tog en liten nymf på kanalsträckan och satte efter krokning en hiskelig fart nedströms. Efter en lång fight och med bara ett tjugotal meter kvar ner till bron släppte fisken tillslut. Jag fick en skymt av den i forsen och gissar att den vägde över 4 kilon!

 

Kläckningarna i Tidan har varit intensiva av både gul forsslända och Åsländor. Fisken har tagit dom gula, men nästan bara som kläckare.
Dessutom har vi haft rikligt med nattsländor motsvarande stl.12.

110527-2

I kalvsjön har Vulgatorna börjat kläcka i stora mängder.

I övrigt har det hunnits med en hela del fiske på egen hand, både i strömmande och i stilla vatten.
Tillsammans med min kollega Sverker från Värnamo fiskade jag i Kalvsjön vid Os.Vår förhoppning var givetvis att Vulgatan skulle ha börjat kläcka.
Redan efter någon halvtimme satte det igång att vaka ordentligt runt sjön.
På vattenytan stod Vulgatorna tätt, och enligt flera lokala entusiaster var det just den dagen som fisken först hade brytt sig om sländorna.
Fisket som följde under förmiddag och kväll var verkligen så fantastiskt som man ibland drömmer om. Vi fick flera öringar, varav några mätte mellan 45 och 50 centimeter.

110527-3

Sverker med en nyhåvad kilosöring vid Kalvsjön.

Däremot har inga Danicor ännu synts till här hemma, vare sig i Tidan eller i några andra västgötska strömmar. Enda undantaget är Ätran där kläckningarna startade redan för en vecka sedan.