Trevlig Norgevecka med smak av storharr.

Publicerat Friday, July 09, 2010

Inför planeringen av sommarens flugfisketräff i Norge var både jag och Ulf oroliga över om tillräckligt intresse skulle finnas. Märk vår förvåning då kursen var tulltecknad ett par veckor senare. Därefter följde nästa oro, tänk om inte upplägget skulle hålla. Tänk om deltagarna skulle ha helt andra önskemål än det vi tänkt leverera.

 

Förra veckan var det så äntligen dags för tretton deltagare att träffas i den lilla byn Plassen intill den väldiga Femundsälven i Norge.
Under fem dagar gick vi igenom fridriftspresentation och hasarteknik med torrfluga samt tjecknymfmetoden och modern våtflugeteknik. Förutom fisketeknikerna så band vi också lämpliga flugor för varje teknik.
Som skollärare är det lätt till att bli något "schematisk" alltså att följa en upplagd plan till punkt och pricka. Men efter någon dag anpassade även jag mig till en något mer avslappnad hållning.

hemsida 4

Ulf berättar hur vingarna på torrflugan ska sitta.

 

Fisket i älven var riktigt hyggligt, i alla fall för vissa. Femundsälven är inte direkt känd för sin storharr, däremot finns det gott om fisk på tre- fyra hekton. För att inte göra någon besviken berättade jag redan första kvällen om älvens potential och att en kilofisk skulle ses som något extra. Jag har aldrig haft så fel någon gång förut. Efter kursveckan hade deltagarna fångat mer än 15 harrar kring kilot. Lägg där till några hyggliga öringar på strax under kilot!

hemsida 5

Johan Sjunnestad fångade veckans största harr, 53 cm.

Jag tycker att kursen gick riktigt bra och i samband med utvärderingen så verkade även deltagarna nöjda. Dock saknade alla "kastpasset" som uteblev på grund av regn och blåst. Till nästa år kommer vi inte att missa det, lovar.
Tack alla som deltog och för att ni gjorde dessa dagar så minnesvärda och roliga!

 hemsida 6

Magnus fiskar med våtfluga i ett av älvens snabba partier.

 

Efter att kursen avslutats stannade jag kvar i området för att hjälpa till på nästa evenemang nämligen "sportfiskefestivalen". Min uppgift där var att hålla en tjecknymfkurs på fredagen samt en ungdomskurs på lördagen. Uppslutningen kring mina pass var inte direkt överväldigande men dom deltagarna som var med verkade nöjda.
 
Min vän Tomas Johansson från Karlskoga demonstrerade flugbindning. Intresset för hans alster var stort och jag vet inte hur många beställningar på specialflugor han fick under dessa dagar.


 
Efter flugbindarpassen fiskade vi efter vakande storharr vid en av älvens större inloppsströmmar. Fisket var bra, tidvis mycket bra, särskilt under nätterna. Under kvällarna kläckte rikliga mängder av Gul Forsslända, men harrens intresse för dessa var litet. I stället var det de sporadiskt kläckande P.Grandis, (Jättenattslända) som lockade upp dom till ytan. Tomas fick flera rejält storra "gråharrar" på en "foamkläckare" i storlek 8. Jag hade inga kläckare i rätt storlek, därför blev det till att improvisera. I asken fanns en stor nattslända bunden med ett fallskärmshackel, cdcvinge och en kropp av ilsket grön Fly-Rite. Då flugan placerades intill mig såg jag att kroppen snabbt bröt igenom ytan men bars upp av den lågt liggande vingen och hacklet.
En av storharrarna i strömmen som dittills vägrat mina flugor gick upp och tog den lågt flytande nattsländan direkt. Följande kvällar firade både kläckaren och nattsländan triumf och kommer i framtiden aldrig att saknas i min ask för harrfiske.

hemsida 7

Harren kunde inte motstå nattsländan med fallskärmshacklet.


 
 På väg hem gjorde vi ett stopp vid det lilla samhället Plassen, strax före den svenska gränsen. Här har älven bytt namn till Trysilälven och är känd för sitt fina harrfiske. Ett av partierna är en särskild flugfiskesträcka som drivs av Snorre Grønnæss.
Snorre var mycket positiv och berättade att torrflugefisket varit mycket bra sista tiden. Vattennivån i älven var visserligen en halvmeter över normalt men fisket var trots det ändå bra.
Jag och Tomas fick båda en del fisk, han på myror och jag med tjecknymf. Fisket var väl hyggligt men helt ärligt så var vi båda ganska mätta på harrfiske och åkte hem före kvällens kläckningar började.