Bra fiske med spiders i Baltak!

Publicerat Monday, August 24, 2009

Baltak i går- söndag

090823-1

Regnbåge på 37 cm, föll för en Partridge & Primose

Efter en lång övervägning fick det bli en tur till Baltak igen. Min vän Martin Gustavsson, som arbetar som guide för Hökensås sportfiske, mötte upp vid ån strax efter klockan sex.

Tidigare i juli månad så var nattsländorna i full gång direkt på morgonen. Nu kunde vi se dem först efter 07:30, går det mot höst månde?

 

Martin och jag inväntade dom första vaken nedan fallet, tillsammans. Ingen mening att börja kasta förrän fisken är aktiv. Efter en stunds väntan kom emellertid några fiskar i gång och började vaka mer regelbundet. Det var ganska mycket "micro caddis" både på ytan och i luften, vilket vi därför antog var det som fisken tog. Jag prövade först med en F- Fly i storlek 16, men icke, det var först då jag gick ner ytterligare i storlek som fisken började nappa. Bäst tog de på en F- Fly i storlek 20, men jag tror att en ännu mindre fluga skulle ha fungerat bättre ändå.

 

Martin och jag krokade båda ett par fiskar, några av dem var i mitt tycke riktigt fina och i bra kondition. Efter att Martin åkte vidare för att jobba så upphörde fisken att vaka. Jag bytte ut min F- Fly till ett team av våtflugor i stället. Som toppfluga använde jag en March Brown # 12, primose & Partridge # 18 som mellanfluga och en "haröreflymf" # 14 som ändfluga.

 

Flugteamet fiskade jag på traditionell uppströms våtflugemanér med ganska kort lina. Efter att flugorna driftat förbi min egen position så lät jag dem driva vidare nedströms ytterligare ett par meter. Just då linan stramade upp vid slutet av driften och flugorna började stiga mot ytan kom första hugget. Trots att inte fisken var någon jätte så bjöd den ändå på ordentligt motstånd i det snabba vattnet. Fisken tog i höjd med övre röret, mot andra sidan mellan två stenar.

 

Längre nedströms valde jag att koncentrera fisket mot egna kanten. Det vill säga mot stenkanten utmed odlingssidan av ån. Eftersom de flesta oftast väljer att enbart fiska av åns mittdel eller "motsida" så brukar här vara ett bra ställe.

Jag fick ett par verkligt fina regnbågar även här, en av dem såg ut som vilken vild fisk som helst. Hela fisken skimrade svagt i rosa och fenorna var helt oskadda.

 

Ytterligare några bågar krokades på väg nedströms mot odlingspolen. De flesta av dem tog på mellanflugan, bara en valde toppflugan.

Noterbart var att fisken nästan aldrig tog då flugorna fridriftade, bara då jag fiskade hem flugorna långsamt mot strömmen.

- Herre min tid, Pritt eller någon av de andra Yorkshire-gubbarna skulle svimma om de sett detta.

090823-2

Gamla tiders spiderflugor var mycket lättdressade

I dag måndag har det blivit en verkligt lyckad tur till klubbån, läs mer om detta i morgon.