Lyckad FiN- träff i Gimdalen

Publicerat Monday, August 10, 2009

Resan upp till Jämtland gick fint, det går lättare att åka långa sträckor då man har någon att föra intressanta diskussioner med. Det har jag och Håkan Karsnäser, tiden försvinner och i takt med den även dom dryga milen.

Väl framme gick merparten av tiden under torsdagen och fredagen åt att planera helgens "Flugfiske i Norden-träff" men det blev ändå tid över till ett par timmars "testfiske" i Gimån.

 

Harrfisket i Gimån kan periodvis vara mycket bra. I juni månad kläcker flera sländarter samtidigt och torrflugefisket då är fantastiskt. Nu i början av augusti är fisket annorlunda, fisken finns där men måste fångas med andra tekniker.

Eftersom min uppgift under helgen skulle bli att demonstrera och lära ut tjecknymfmetoden skulle detta pass ägnas åt att ta reda på vilka flugor som bäst fungerade.

gimdalen6

Mattias fiskar tjecknymf i Gimån

 

Till en början var fisket trögt, inte ens en bottenkänning. Jag fiskade för ytnära, det höga vattenståndet drog i väg flugorna innan de hunnit ner till botten. Tafsspetsen byttes ut till 0,10 mm och nedersta flugan byttes till en tyngre. Genast blev fisket bättre, den tunna linan skär strömmen bättre och påverkas inte lika mycket som en tjockare lina gör.

 

Tidigare hade Lars- Åke visat några rejäla storharrar i en av djuphålorna precis nedanför bron. Med dessa i tanke gjorde jag ett försök även där. Första fisken tog vid kanten av hålan, ingen jätte men ändå en skaplig harr på något över 40 centimeter. En stund senare tog även en av de större fiskarna ute i gropen. Men dessvärre släppte den ganska snart och jag fick ingen möjlighet att se hur stor den var.

 

Fisket i ån var stundtals helt OK, men det gällde verkligen att ligga i och variera både flugor och presentation. De flesta fiskarna tog på en svart palmerhacklad jiggfluga i storlek 14 med en lila tag.

 

Under eftermiddagen hade alla deltagare samlats uppe vid Kullagården.

Kvällen ägnades åt flugbindning och välkomstmiddag. Gruppen delades upp till tre mindre grupper som cirkulerade mellan Lars- Åke, Håkan och mig. Hos Lars- Åke bands Gimåsländor, Håkan visade hur man binder Roman Mosers specialzonker. Då grupperna var hos mig band vi tjecknymfer, både den traditionella "Bobeshnymfen" och en jiggfluga.

gimdalen3gimmån4

Lars- Åke förklarar och visar kast och fisketeknik

 

Lördag.

Trots en sen kväll med god mat och trevliga diskussioner om flugfiske var vi förvånansvärt pigga då vi klev upp på morgonen. Under förmiddagen åkte vi till Gimdalens fotbollsplan och övade kastning. Lars- Åke och Jennifer tog hand om det etablerade gardet emedan jag själv hade hand om dem som ville öva på grundkasten. I min grupp tränade vi mycket på att ha kontroll på linan. Man blir alltid lika förvånad över den lilla energi som ett flugkast egentligen kräver.

 

Efter lunch åkte vi ner till ån för att testa tre olika fisketekniker för strömmande vatten. Normalt brukar man dela in en grupp direkt och sedan låta deltagarna cirkulera och testa alla tekniker under dagen. Denna gång gjorde vi på ett helt annat sätt. Alla deltagare stod på bron medan L-Å, Jennifer och jag demonstrerade våra tekniker efter varandra. På så vis fick alla deltagare en klar bild om vad de hade att vänta av de olika passen. Det var särskilt kul att även vi instruktörer fick en chans att se varandra fiska. Jag blev verkligen imponerad av att se både L-Å och Jennifer presentera sina torrflugor i den hårda strömmen. Jennifer visade också på ett bra sätt konsekvenserna av att fiska med en för kort tafs. Flugan började dragga direkt, något att tänka på för alla strömvattenfiskare.

gimdalen1

Jennifer demonstrerar nedströms torrflugefiske

 

Efter demonstrationen valde deltagarna själva vilken teknik de ville ägna sig åt. Det blev ganska jämnt fördelat och jag tror att alla fick ut vad de hade önskat av dagen. I min grupp var alla jätteduktiga och lärde sig grunderna för tjecknymfmetoden ganska fort. Dessutom fick alla fisk, somliga fick dessutom flera stycken. Visserligen ingen jätte men en hel del mätte 30- 40 cm- jättekul!!

gimmån5gimån 7

Hanna och Alexander fiskar i Gimån

 

Söndagen var tänkt att läggas upp på samma vis som lördagen. Men dessvärre blev Jennifer hundbiten och var tvungen att köras till sjukhuset av Lars Åke. Därför var de flesta av deltagarna kvar uppe hos mig. Alla som fiskat torrfluga dagen före ägnade denna eftermiddag åt att lära sig tjecknymf. Fisket var betydligt bättre i dag och vi fick flera harrar över 40 cm. Martin Heath fångade den största harren under helgen, ca 48 cm- grattis Martin!!

 

Sammantaget en fantastiskt lyckad tillställning med trevliga deltagare och ett fint arrangemang planerat av Håkan Karsnäser på FiN.