Årets första torrflugevak

Publicerat Sunday, April 12, 2009

Blåsippor betyder fortfarande kallt vatten och ett trögt fiske. Vitsippor brukar betyda att vattnet är varmare i ån och att det finns chans till kläckande sländor. I dag stod både blå- och vitsippor vid ån så fisket skulle bli ett mellanting. Uppströms det branta forspartiet planar ån ut och det bildas en rad lugnflytande poler och sel. Här brukar alltid årets första fisk visa sig. Mycket riktigt skedde så även i år, men fisken visade sig bara en gång och vägrade sedan att gå upp till någon av mina flugor. Men trots utebliven fiskelycka så var det ändå värt besväret att åka upp till ån och få se både strömstare och årets första torrflugevak.